> Novosti iz veslanja

> Veslački klub Jadran

> Organizacija regata

> Obavijesti za članove


POVIJEST

 

Predsjednici i članovi uprave Veslačkog kluba "Jadran" - Zadar - 1908. - 2018.

20. rujna 1908.
Predsjednik:
dr. Giuseppe Cortelazzo (Josip Jablanović)
Potpredsjednik:
Norbert Filaus
Odbornici:
dr. Ivo Botteri, inž. Damjan Lučić - Roki, Kažimir Katalinić i Antun Danilo
Sud časti:
Lučki kapetan Marko Niseteo, Tomo Brajković i prof. Stjepan Zakarija;
Revizori:
Ivan Alujević i Ivo Perović.
Dr. Josip Jablanović, prvi predsjednik Jadrana


10. svibnja 1914.
Predsjednik:
Marko Mladineo
Potpredsjednik:
ing. Gospodnetić
Tajnik:
Frane Ivančević
Blagajnik:
Simo Pavlović
Članovi:
Frano Dominis, Niko Nizeteo(odbornici), Ivo Lovričević, Pelegrini(revizori)
Sud časti:
dr. Josip Cortelazzo, dr. Venceslav Celigoj, dr. Dinko Buzolić


 

 

 

 

22. travnja 1920.
Predsjednik:
Frano Budmani
Potpredsjednik:
dr. Lujo Miletić
Tajnik:
Ljubo Gazzari
Članovi:
Dalibor Čorak, Milan Milanović, Loris Brčić, Frane Hagendhorfer

 

 

 

 

19. veljače 1949.
Predsjednik:
Jakov Gracin
Potpredsjednik:
Stanko Jelenković
Tajnik:
Ante Kitarević
2. tajnik;
Čedo Škorić
Blagajnik:
Ivan Hunek
Tehnički referent:
Ante Ivić
Članovi:
Petar Carić, Andrija Delfin, Ante Deković, Mirko Radečić, Srećko Perović
Nadzorni odbor:
dr. Lujo Miletić, Niko Marušić, prof. Alma Izmiani
Vođa veslača:
Marko Šupuk

 

 

 

 

 

 

 

Jakov Gracin

 

1952.
Predsjednik:
Jakov Gracin
Potpredsjednik:
Marko Šupuk
Tajnik:
Čedo Škorić
Blagajnik:
Ivan Hunek
Upravni odbor:
I. Hunek, J. Gracin, Č. Škorić, M. Rendić, M. Ivanov, A. Kitarović, Olujić, Matani

 

 

 16. studenog 1952.
Predsjednik:
Jakov Gracin
Potpredsjednik:
Čedo Dobrić
Tajnik:
Čedo Škorić
Blagajnik:
Ivan Hunek
Upravni odbor:
I. Hunek, J. Gracin, Č. Škorić, R. Rendić, M. Ivanov, Č. Dobrić. M. Šupuk, , M. Rendić,
G. Blažić, J. Perić, L. Nizeteo
Nadzorni odbor:
R. Šakara, A. Ivić, A. Kitarović
Ekonom:
M. Rendić

 

 

 

 
2. prosinca 1953.
Predsjednik:
Jakov Gracin
Potpredsjednik:
Čedo Dobrić, A. Jakaša
Tajnik:
Čedo Škorić, D. Polovina
Blagajnik:
Ivan Hunek
Ekonom:
M. Rendić
Kulturno - prosvjetni rad:
F. Bonačić
Odbornici:
E. Dominis, M. Šupuk, M. Ivanov
Domar
Ivo Polombito


 

 

 

 

 

1960.

 


Predsjednik:
Čedo Škorić
Potpredsjednik:
J. Despot, F. Bonačić
Tajnik:
M. Bonačić, Ž. Motušić
Blagajnik:
Ivan Hunek, P. Polak
Ekonom:
I. Ivanković
Upravni odbor:
J. Despot, Č. Škorić, F. Bonačić, A. Perović, Z. Oljača, J. Jakelić, Č. Škarica, J. Gracin, I. Hunek, M. Ivanov, M. Brkić, K. Šare, N. Marinković, M. Boranić, P. Polak,
Ž. Motušić, I. Ivanković, A. Lovrović, F. Bajlo, K. Stipčević
Nadzorni odbor:
I. Paša, A. Kitarović, A. Ivić


 

 

 

 

 

 

 

Čedo Škorić

 

1961.

 


Predsjednik:
Čedo Škorić
Počasni predsjednik:
J. Gracin
Potpredsjednik:
J. Despot, A. Peranić, Z. Oljača
Tajnik:
G. Matulina, Z. Žuvanić
Blagajnik:
Ivan Hunek, K. Šare
Ekonom:
I. Ivanković, A. Lovrović
Upravni odbor:
M. Colić, K. Stipčević, Ž. Motušić
Tehnička komisija:
J. Despot, M. Ivanov, S. Pedišić, M. Brkić, Č. Škorić

 

 

 

 

 1962.

 


Predsjednik:
Čedo Škorić
Počasni predsjednik:
J. Gracin
Potpredsjednik:
J. Despot, A. Peranić
Tajnik:
G. Matulina
Ekonom:
Č. Mihovilović

 

 

 1963. i 1964.
Predsjednik:
J. Despot
Potpredsjednik:
A. Peranić, B. Medić
Tajnik:
Č. Škorić, G. Matulina
Blagajnik:
A. Hunek
Ekonom:
A. Lovrović
Komisija za gradnju doma:
J. Despot, A Peranić, B. Medić, Č. Škorić, Ž. Motušić
Komisija za stručni rad:
J. Belamarić, G. Matulina, I. Pinjatela, K. Stipčević, F. Bajlo

 

 

  

 

1965.

 


Predsjednik:
J. Despot
Potpredsjednik:
D. Jakaša, Z. Končurat
Tajnik:
Č. Škorić
Blagajnik:
I. Hunek
Ekonom:
A. Lovrović
Upravni odbor:
J. Despot, D. Jakaša, A. Peranić, B. Medić, I. Hunek, M. Colić, Č. Škorić, A. Lovrović, K. Stipčević, S. Pedišić, I. Pinjatela, G. Matulina, Z. Dragić, Z. Končurat, V. Dobrović, Z. Žuvanić, M. Paleka
Nadzorni odbor:
A. Ivić, J. Perić, M. Ivanov

 

 

 

 

1967. - 1969.
Predsjednik:
J. Despot
Potpredsjednik:
Z. Končurat

 

 

 

1970. - 1973.
Predsjednik:
dr. Milan Vladović
Tajnik:
Č. Škorić
Blagajnik:
I. Hunek
Upravni odbor:
Milan Vladović, M. Colić, B. Kraljev, I. Hunek, Z. Končurat, S. Pedišić, K. Stipčević, V. Dobrović, I. Ivanković, P. Marušić, B. Aras, M. Marlais, M. Rendić
Nadzorni odbor:
Mario Mikin, Joško Perić

 

 

 

 

 

dr. Milan Vladović

 

1974.
Predsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Č. Škorić
Upravni odbor:
M. Marlais, R. Bašić, R. Dobre, B. Kraljev, Č, Škorić, I. Hunek, M. Colić, P. Marušić, T. Lovrović, Z. Fain, M. Vladović, B. Petrović, Z. Končurat, S. Pedišić, B. Aras, M. Matulina, R. Bajlo
Nadzorni odbor:
Mario Mikin, V. Grgurev, A. Ivić
Odbor za gradnju doma:
B. Kraljev, P. Marušić, B. Petrović, Z. Fain
Odbor za stručni rad:
S. Pedišić, Č. Škorić, T. Lovrović,
Odbor za odgojni rad:
R. Dobre, Z. končurat, M. Matulina

 

 

 

 

 

 

 

 

Mato Marlais, doživotni počasni predsjednik Veslačkog kluba Jadran

 

 

1978.
Predsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Č. Škorić
Upravni odbor:
M. Marlais, I. Hunek, Z. Fain, B. Aras, R. Bajlo, S. Telesmanić, K. Stipčević, S. Pedišić, R. Bašić, I. Pinjatela, J. Pinjatela, Z. Žuvanić, Đ. Grdović, Š. Valčić, A. Ligutić, Z. Smoljan, P. Marušić, R. Masor, D. Masnov, I. Jončić, B. Jelenković, J. Čurko, B. Petrović
Nadzorni odbor:
A. Ivić, Z. Končurat, M. Mikin

 

1981.
Predsjednik: Zdravko Fain
Tajnik:
Čedo Škorić

 

 

 

Zdravko Fain

 

1983.
Predsjednik:
Slavko Telesmanić
Izvršni odbor:
Mato Marlais, Slavko Teleamnić, Zdravko Fain, Ivan Hunek, Klaudije Stipčević,Đorđo Grdović, Srećko Pedišić, Aleksa Ligutić, Goran Marinović, Božo Jelenković, Joško Pinjatela
Tajnik:
Čedo Škorić

 

 

 

 

Slavko Telesmanić

1984.
Predsjednik:
Branko Smoljan
Tajnik:
Tihomir Guzobad, od 11. mj. Gordan Marinović

 

 

 

Branko Smoljan

1985.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Tajnik:
Branko Smoljan

 

 


1987. - 1992.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Tajnik:
M. Vujanić

 

 

 

1992.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Izvršni odbor: Mato Marlais, Srećko Pedišić, Klaudijo Stipčević, Bruno Aras, Donat Petricioli, Ivica Pinjatela, Neven Jurin, dr. Mladen Antišin
Tajnik:
Donat Petricioli

 

 

 

 

1993.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Tajnik:
Donat Petricioli, Iva Eškinja

 

 

 

1994. - 1995.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Donat Petricioli, Darija Kraljević
Izvršni odbor:
M. Marlais, S. Pedišić, K. Stipčević, B. Aras, I. Pinjatela, N. Jurin, I. Crljenko, M. Antišin, Đ. Grdović

 

 

 

 

1997.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Srećko Pedišić, Klaudijo Stipčević, Bruno Aras, Ivica Pinjatela, Ivica Crljenko, Joško Žorž, Milivoj Maričić, Ante Šarić

 

 

 1998. - 2005.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Klaudijo Stipčević, Bruno Aras, Ivica Pinjatela, Zlatko Marin, Joško Žorž,
Mato Marlais


 
2005. - 2008.
Predsjednik:
Zdravko Fain
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Klaudijo Stipčević, Bruno Aras, Ivica Pinjatela, Zlatko Marin, Mato Marlais,
Joško Jurin, Joško Matulić, Zoran Hrboka, Kažimir Markulin, Antonio Buča
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Vjenceslav Buča, dr. Mladen Antišin, članovi


 

 

 

 

 

14. listopada 2008.
Predsjednik:
Klaudijo Stipčević
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Zdravko Fain, Bruno Aras, Ivica Pinjatela, Zlatko Marin, Mato Marlais,
Joško Matulić, Zoran Hrboka, Kažimir Markulin, Antonio Buča
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Vjenceslav Buča, dr. Mladen Antišin, članovi

 

 

 

 

 

Klaudijo Stipčević

21. svibnja 2009.

 

 

Predsjednik:
Klaudijo Stipčević
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Bruno Aras, Ivica Pinjatela, Tomislav Antišin, Mato Marlais,
Romano Bajlo, Joško Matulić, Zoran Hrboka, Zdenko Zrilić, Antonio Buča
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Zlatko Marin, Vjenceslav Buča, članovi

 

 

 

 

 

15. svibnja 2013.

 

 

Predsjednik:
Klaudijo Stipčević
Potpredsjednik:
Mato Marlais
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Bruno Aras, Ivica Pinjatela, Tomislav Antišin, Mato Marlais,
Romano Bajlo, Joško Matulić, Zoran Hrboka, Zdenko Zrilić,
Danijel Kolega
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Zlatko Marin, Vjenceslav Buča, članovi

 

 

 

 

 

 

9. veljače 2016.

 

 

Predsjednik:
Joško Matulić
Potpredsjednik:
Danijel Kolega
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Ivica Pinjatela, Tomislav Antišin, Mato Marlais,
Romano Bajlo, Zoran Hrboka, Vjekoslav Bobić,
Danijel Kolega, Dino Žuvanić, Josip Stojčević
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Rino Rados, Damir Petrović, članovi

 

 

 

 

 

Joško Matulić

 

 

16. svibnja 2017.

Predsjednik:
Joško Matulić
Potpredsjednik:
Danijel Kolega
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Antonio Buča, Tomislav Antišin, Tomislav Dominis,
Romano Bajlo, Zoran Hrboka, Vjekoslav Bobić,
Danijel Kolega, Dino Žuvanić, Josip Stojčević
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Rino Rados, Damir Petrović, članovi

 

 

 

 

 

 

 

2. lipnja 2021.

Predsjednik:
Joško Matulić
Potpredsjednik:
Danijel Kolega
Tajnik:
Darija Kraljević
Izvršni odbor:
Tomislav Antišin, Tomislav Dominis,
Romano Bajlo, Zoran Hrboka, Vjekoslav Bobić,
Danijel Kolega, Dino Žuvanić, Branko Fain, Jurica Batur
Nadzorni odbor
Gordan Marinović, predsjednik; Rino Rados, Damir Petrović, članovi

 

 

 

 

 

 

 


- Kratka povijest veslanja u Zadru prije osnutka VK "Jadran" (1885 - 1910.)

- Veslački klub "Jadran"

 

- Veslački dom u Zadru

- Predsjednici i uprave Veslačkog kluba "Jadran" 1908. - 2020.

- Najveći sportski uspjesi i sudjelovanja na većim natjecanjima

- Popis veslača - osvajača medalja i sudionika na većim natjecanjima

- Popis trenera ''Jadrana'' od 1908. do 2020.

- Galerija slika kroz povijest ''Jadrana''

- Video arhiva utrka u kojima su sudjelovali veslači ''Jadrana''

- Povodom 100 obljetnice utemeljenja Veslačkog kluba Jadran Zadar