> Novosti iz veslanja

> Veslački klub Jadran

> Organizacija regata

> Obavijesti za članove


POVIJEST

 

Najveći sportski uspjesi i sudjelovanja na većim natjecanjima

PRVENSTVA BALKANA*

*Nakon raspada Jugoslavije, veslači iz Hrvatske nisu više nastupali na Balkanskim prvenstvima, niti je HVS član Balkanskog veslačkog saveza. Prvenstva Balkana i dalje se održavaju.

1988. Istanbul (Turska)

Disciplina
Posada
Plasman

2-JMA
Dvojac bez kormilara
juniori

Marko Perinović, Leopold Kolega 

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

 

 

 

1987. Pleven (Bugarska)

Disciplina
Posada
Plasman

4xJMA
Ćetverac na pariće juniori

Dino Žuvanić, Bernard Rovis, Ticijan Komparić (Istra - Pula),
Goran Polonji (Iktus - Osijek) 

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

1985. Ionnanina (Grčka)

Disciplina
Posada
Plasman
1XJMA
Svetko Milin
FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

8+JMA
Osmerac juniori

Branko Fain, Zoran Hrboka, Nikica Kukolj, Igor Kršić,
(kombinacija s VK Krka Šibenik i VK Jadran - Rijeka)

 

FA, 6. MJESTO

8+SM
Osmerac seniori

korm. Damir Grubšić + kombinacija

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

 

 

1984. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

4+JMA
Četverac sa kormilarom

Branko Fain, Nikica Kukolj, Predrag Grozdanić, Jugo Troskot,
korm Bogdan Milin

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

8+SMA
Osmerac seniora

kombinacija,
kormilar Bogdan Milin

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1983.

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

1982. Sofija (Bugarska)

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

4+JMA
Četverac s kormilarom

Ivica Kačan, Zvonimir Marušić, Stanislav Pavlaković,
Saša Bašić i kormilar Siniša Zečević

FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

 

 

 

 

 

1981. Split

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

2+JMA
Dvojac sa kormilarom

Joško Žorž, Slavko Bjelanović, korm. Zečević

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1979. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMA
Osmerac juniori

Ivica Jončić, Robert Šerer, Feruccio Bajlo, Mišo Marlais,Vanja Maričić,
Lola Jurin, Bernard Kotlar, Anđelko Župan i kormilar Robert Katalinić

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA

1xJMA
Samac juniori

Branko Grdović

FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

2xJMA
Dvojac na pariće juniora

Rajko Jukić, Enzo Kocijančić(VK Argo - Izola)

FA, 3. MJESTO - BRONČANA MEDALJA

 

 

 

 

 

 

1978. Ankara (Turska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMA
Osmerac juniori

Ivica Jončić, Robert Šerer, Ferucccio Bajlo, Mišo Marlais,
Vanja Maričić, Lola Jurin, Bernard Kotlar, Anđelko Župan,
korm. Robert Katalinić

FA, 1. MJESTO - ZLATNA MEDALJA

2xJMA
Dvojac na pariće juniori

Branko Grdović, Davorin Katušin(VK Korana - Karlovac)

FA, 2. MJESTO - SREBRNA MEDALJA