> Novosti iz veslanja

> Veslački klub Jadran

> Organizacija regata

> Obavijesti za članove


POVIJEST

 

Najveći sportski uspjesi i sudjelovanja na većim natjecanjima

PRVENSTVA BALKANA*

*Nakon raspada Jugoslavije, veslači iz Hrvatske nisu više nastupali na Balkanskim prvenstvima, niti je HVS član Balkanskog veslačkog saveza. Prvenstva Balkana i dalje se održavaju.

1988. Istanbul (Turska)

Disciplina
Posada
Plasman

2-JMA
Dvojac bez kormilara
juniori

Marko Perinović, Leopold Kolega 

FA, 2. MJESTO SREBRNA MEDALJA

 

 

 

1987. Pleven (Bugarska)

Disciplina
Posada
Plasman

4xJMA
Ćetverac na pariće juniori

Dino Žuvanić, Bernard Rovis, Ticijan Komparić (Istra - Pula),
Goran Polonji (Iktus - Osijek) 

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

 

 

 

1985. Ionnanina (Grčka)

Disciplina
Posada
Plasman
1XJMA
Svetko Milin
FA, 3. MJESTO BRONČANA MEDALJA

8+JMA
Osmerac juniori

Branko Fain, Zoran Hrboka, Nikica Kukolj, Igor Kršić,
(kombinacija s VK Krka Šibenik i VK Jadran - Rijeka)

 

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

8+SM
Osmerac seniori

korm. Damir Grubšić + kombinacija

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

 

 

1984. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

4+JMA
Četverac sa kormilarom

Branko Fain, Nikica Kukolj, Predrag Grozdanić, Jugo Troskot,
korm Bogdan Milin

FA, 2. MJESTO SREBRNA MEDALJA

8+SMA
Osmerac seniora

kombinacija,
kormilar Bogdan Milin

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1983.

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

 

 

 

 

1982. Sofija (Bugarska)

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

4+JMA
Četverac s kormilarom

Ivica Kačan, Zvonimir Marušić, Stanislav Pavlaković,
Saša Bašić i kormilar Siniša Zečević

FA, 3. MJESTO BRONČANA MEDALJA

 

 

 

 

 

1981. Split

Disciplina
Posada
Plasman

1xJMA
Samac juniori

Nevio Valčić

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

2+JMA
Dvojac sa kormilarom

Joško Žorž, Slavko Bjelanović, korm. Zečević

FA, 2. MJESTO SREBRNA MEDALJA

 

 

 

 

 

1979. Bukurešt (Rumunjska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMA
Osmerac juniori

Ivica Jončić, Robert Šerer, Feruccio Bajlo, Mišo Marlais,Vanja Maričić, Lolo Jurin, Bernard Kotlar, Anđelko Župan i kormilar Robert Katalinić

FA, 2. MJESTO SREBRNA MEDALJA

1xJMA
Samac juniori

Branko Grdović

FA, 3. MJESTO BRONČANA MEDALJA

2xJMA
Dvojac na pariće juniora

Rajko Jukić, Enzo Kocijančić(VK Argo - Izola)

FA, 3. MJESTO BRONČANA MEDALJA

 

 

 

 

 

 

1978. Ankara (Turska)

Disciplina
Posada
Plasman

8+JMA
Osmerac juniori

Ivica Jončić, Robert Šerer, Ferucccio Bajlo, Mišo Marlais, Vanja Maričić, Lolo Jurin, Bernard Kotlar, Anđelko Župan,
korm. Robert Katalinić

FA, 1. MJESTO ZLATNA MEDALJA

2xJMA
Dvojac na pariće juniori

Branko Grdović, Davorin Katušin(VK Korana - Karlovac)

FA, 2. MJESTO SREBRNA MEDALJA