5. Regata Kupa Dalmacije - Memorijal Ivan Jerčić - Kaštela, 22.6.2018.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61