Prvakinje u natjecanju dvojca na parice, Maribor 1964.