Jadranasi na prvenstvu Jugoslavije u Beogradu 1989.