Prvomajska Bled, 1961. 4+, Jadran Zadar (Mihovilovic, Matulina, Colic, Zuvanic)