Kačan ?, kormilar  
Godina Natjecanje  Disciplina Plasman
1954 Prvenstvo Jugoslavije  - Maribor 8+JMA osmerac  juniora 1. mjesto